BAF/FAV
Solicitud pruebas 16 febrero /Frogak eskaera otsailaren 16
Aire Libre / enero 30, 2019

Las solicitudes para las pruebas de libre participación del día 16 de febrero deberán realizarse a través de los responsables de especialidad, en un plazo anterior a diez días a la celebración de la prueba (martes de la semana anterior) y por escrito. Estas solicitudes deberán indicar para qué atletas se solicita la prueba (se recomienda por lo menos sean tres), así como la marca objetivo de la misma. Otsailaren 16an parte hartze libreko probetarako eskaerak otsailaren espezialitateko arduradunen bitartez egin beharko dira, proba egin baino hamar egun lehenago (aurreko asteko asteartean) eta idatziz. Eskaera horiek zein atletatarako eskatzen diren adierazi beharko dute  (gutxienez hiru) eta horren marka objektiboa.

Horarios P.L.P./Ordutegiak
Aire Libre / enero 17, 2019

Basaurin urtarrilaren 26 eta 27an ospatuko diren frogetako ordutegiak. Bi jardunaldietarako izena emateko epea urtarrilaren 24ra arte, 13:00etan. Horarios de las pruebas de libre participación a celebrar los días 26 y 27 de enero en Basauri. Plazo de inscripción para las dos jornadas hasta el día 24 de enero a las 13.00 h.

Horario P.L.P. – 5 enero/Ordutegia
Aire Libre / diciembre 27, 2018

Getxon urtarrilaren 5ean ospatuko diren frogetako ordutegia. Izena emateko epea urtarrilaren 3ra arte 13:00etan. Horario de las pruebas de libre participación programa A a celebrar el día 5 de enero en Getxo. Plazo de inscripción hasta el día 3 de enero a las 13.00 h.