BAF/FAV
Ordutegia, Abenduak 6
Aire Libre / noviembre 25, 2019

Basaurin abenduaren 6an ospatuko diren frogetako ordutegia. Izen emateko epea abenduaren 3ra arte. Horario de las pruebas que se celebrarán el día 6 de diciembre en Basauri. Plazo de inscripción hasta el 3 de diciembre.

Ordutegia, Abenduak 1 – diciembre
Aire Libre / noviembre 25, 2019

Bilbon abenduaren 1ean ospatatuko diren frogetako ordutegia. Izen emateko epea azaroaren 28ra arte 13.00etan. Horario de las pruebas a celebrar el día 1 de diciembre en Bilbao. Plazo de inscripción hasta el 28 de noviembre a las 13.00 h.