BAF/FAV
Inskripzioak, maiatzak 1
Aire Libre / abril 28, 2022

Durangon maiatzaren 1ean egingo diren proben inskripzioak. Inscripciones de las pruebas a celebrar el día 1 de mayo en Durango. Lehiaketan parte hartu behar ez duten atletek mezu elektroniko bat bidali behar dute secretaria@bizkaiatletismo.eu helbidera, apirilaren 29ko 12:00ak baino lehen, lehiaketan baja emateko (pistan ez da berresten). Los atletas que no vayan a participar en la competición deberán enviar un correo electrónico a secretaria@bizkaiatletismo.eu antes de las 12:00 horas del 29 de abril para darse de baja en la competición (No se confirma en la pista). 100 m-ko ordena aldatu da. Lehenengoa gizonak eta gero emakumeak.  Se ha cambiado el orden del  100 m. Primero hombres y luego mujeres.  Behin-behineko ordutegia/Horario provisional