BAF/FAV
Ordutegia, otsailak 4
Aire Libre / febrero 1, 2024

Ordutegia/Horario Luzeraren ordena aldatu da parte-hartze handiaren ondorioz. Lehenengo gizonezkoen luzera eta gero emakumezkoena, bi gunetan egingo dena. Se ha cambiado el orden de la longitud debido a la alta participación. Primero longitud masculina y luego femenina que se hará en dos zonas. 10.00 H. Longitud Hombres 11.15 H. Longitud Femenina.