BAF/FAV
Ordutegia, Abenduak 18
Aire Libre / diciembre 17, 2021

Durangon abenduaren 18an egingo diren proben ordutegia. Horario de las pruebas a celebrar el día 18 de diciembre en Durango.